Home Yoga Lessen Actuele informatie Docente Contact Privacy

Stella Schenke Yoga en Adem [email protected]

Yoga…

 

…is een van oorsprong oosters wijsheidssysteem. Het omvat onder andere oefeningen voor lichaam en geest en adviezen voor de mens in omgang met zichzelf en de wereld waarin hij leeft. Het kan de mens als leidraad dienen voor de ontplooiing van zijn krachten en unieke talenten. Tevens biedt het handvatten om beter te kunnen omgaan met de moeilijke kanten van het leven, zoals spanning, stress of ziekte. Yoga is een voordurend zoeken naar balans tussen verschillende (tegengestelde) krachten, bijvoorbeeld spanning - ontspanning, kracht - bewegelijkheid, dynamiek - stilte, enz.

 

Het mooie hieraan is, dat alles gebeurt door te “doen”: je oefent en je observeert en je ontwikkelt steeds meer onderscheidingsvermogen om te doen wat nodig is en te laten wat teveel is, zowel in een houding of beweging in de les als ook in situaties thuis of op je werk. Je leert jezelf steeds beter kennen in je (bewegings-)gewoonten, in je sterke kanten en ook in je valkuilen. Pas waar (h)erkenning is, ontstaat ruimte voor verandering. Dit is in het kort het ontwikkelingsproces dat met yoga in gang wordt gezet.

 

Hoe dit ontwikkelingsproces tot uitdrukking komt, is afhankelijk van je persoonlijke insteek:

Voor de één is yoga in eerste instantie een manier om ontspanning te vinden in een druk leven of om het lichaam op een plezierige en uitdagende manier in beweging te brengen na een lange werkdag. Een ander zoekt verlichting bij lichamelijke klachten of ademproblemen. Een derde hoopt met concentratieoefeningen zijn mentale energie beter te kunnen richten en sommige mensen -en dat zijn er steeds meer- zijn op zoek naar een nieuwe spirituele dimensie. Maar wat deze eerste insteek ook moge zijn, wie zich openstelt voor yoga heeft in ieder geval nog heel wat te ontdekken….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier op deze reis!